Kiinteistön yleisiä töitä

 • Huoltopäivystys 24h/vrk
 • Roskien keräys
 • Roskakorien tyhjennykset
 • Energian kulutusseuranta
 • Erilaiset tarkastustehtävät
 • IV-suodattimien vaihdot
 • IV-kanavien nuohoukset ja puhdistukset
 • Paloilmoitinlaitteiden koestukset
 • Vikailmoitusten hoito
 • Tuholaistorjunta (loukut, myrkyt, verkoitukset)
 • Nosturityöt

Talvikunnossapito

 • Lumen auraus
 • Käsilumityöt
 • Hiekoitukset ja liukkauden torjunta
 • Lumen kuormaus ja kuljetus lumenkaatopaikalle
 • Lumen siirto/kuormaus tontilla
 • Kattolumien pudotukset
 • Jään poisto/sulatus
 • Kiinteistön peruspuhdistus lumesta

Huolto kesäaikana

 • Nurmialueiden leikkaukset ja hoito
 • Rikkaruohojen ja tuholaisten torjunta
 • Puiden ja pensaiden leikkaukset ja hoito
 • Istutusalueiden kunnossapito
 • Lannoitukset ja kasvinsuojelu
 • Piha-alueiden ylläpito- ja kunnostustyöt
 • Kiinteistöjen ulko-alueiden kunnossapito

Syyshuolto

 • Lehtien haravointi
 • Lehtien puhallus
 • Talkoolavat
 • Haravointijätteiden poiskuljetus
 • Kalusteiden suojaus/siirto